Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/.sites/94/site2771/web/carpathian-heritage/admin/inc/conn_db.php on line 49 Karpatské dědictví
carpathian heritage
ENCZUA

PROHLÉDNĚTE SI MAPU
Vyberte region

Pro uplnou funkčnost prosím naistalujte nebo povolte Flash player.

Principy a kritéria Seznamu karpatského dědictví

Principles-image2rtxt15018.jpg

Principy

Navrhujete-li novou položku na Seznam karpatského dědictví, měli byste se řídit několika principy. Jaké principy to jsou a co je jejich cílem:


Princip rozmanitosti – podporovat různé formy dědictví, a tím přispět k rozmanitosti kultury Karpatského regionu.

 

Princip ne-elitnosti – podporovat pestrost a rozmanitost forem bez ohledu na jejich věhlas.

 

Princip rovnováhy zastoupení hmotného a nehmotného dědictví – zajistit, aby byla věnována rovnocenná a zasloužená pozornost rychle mizejícímu nehmotnému dědictví.

 

Princip autenticity a přiměřenosti – zvážit, zda zařazení do seznamu nezvyšuje rizika spojená s nadměrnou návštěvností a komercionalizací.


Princip objektivity – popsat navrhovanou položku dědictví objektivně, ukázat skutečný stav, se kterým se místní lidé mohou ztotožnit.

 

Kritéria

Spolu s výše zmíněnými principy by měla být zvážena i následující kritéria:


Jedinečnost
– Karpatským dědictvím je vše, co je v Karpatech jedinečné, typické a nezaměnitelné a co nelze nalézt v žádné jiné části světa (=  jedinečný doklad kulturní tradice nebo civilizace, živé nebo vymizelé UNESCO).

Původ – Karpatské dědictví je propojeno historicky s místem a/nebo má etnografickou hodnotu.
Pozn. zde je nutná spolupráce s odborníky – zejména historiky a etnografy, kteří posoudí původ (je nutno zvážit, jak daleko do minulosti jít)

Rozvoj komunity a sounáležitost – zařazení položky na seznam dědictví posílí její význam pro emístní komunitu, motivuje a rozvíjí činnost místních lidí a organizací,  podpoří jejich setkávání a spolupráci. Celkově posiluje komunitu.

Příslušnost k charakteru krajiny  – dědictví je provázáno s krajinou, kulturou a způsobem života jejích obyvatel (= je příkladem tradičního lidského osídlení, využití krajiny, vodních zdrojů, které představují kulturní interakci člověka s prostředím, ve kterém žije UNESCO).
Pozn.: je možné definovat prvky typické pro podoblasti a posuzovat položku vzhledem k zasazení do podoblasti.

Způsob využívání krajiny – dané dědictví využívá a zachovává materiály, postupy, technologie a zvyky.

Ochrana – navrhovaná položka dědictví by měla dokládat (zejména spontánní) snahy lidí o ochranu a rozvoj tohoto konkrétního dědictví; obecně pak také snahu o ochranu a rozvoj tradic i kultury, a to hlavně tam, kde stagnuje.

Přirozený vývoj tradic – dědictví bylo mělo být vnímáno ve svém přirozeném vývoji a jako inspirace pro 21. století.

Udržitelnost – ochrana dědictví by měla přispívat k udržitelnému rozvoji regionu.

 
tisk
bottom
[zavřít]
Kontaktní informace
Informace o bodu
nic


* povinné položky

[zavřít]